Grafická príprava & Tlačová produkcia

Vďaka technickému zázemiu nášho grafického štúdia dokážeme rýchlo, kvalitne a bezchybne spracovať tlačové produkty veľkého rozsahu /katalógy, manuály, užívateľské príručky, dizajn manuály .../ ale aj menšie zákazky /billboardy, bigboardy, megaboardy, citylight, letáky, vizitky, rekl. kalendáriky, pozvánky, ponukové listy .../.

Ponúkame Vám aj možnosť zakúpenia fotografií šitých na mieru pre Vaše reklamné kampane. Máte možnosť výberu a nákupu až z 8 mil. rôznych fotografických záberov z celého sveta. Ponúkame Vám brilantnú tlač, buď na ofsetovej technológií s digitálnym riadením , či pri väčších nákladoch môžete využiť veľkokapacitnú rotačnú tlač. Poskytujeme kompletnú produkciu tlačových produktov všetkého druhu. V prípade záujmu sme Vám schopní zabezpečiť aj ich distribúciu.


Informujte sa ohľadne Vašej kalkulácie