CityLighty & LED Obrazovka autobusová stanica Nivy

Digitálny CityLight

K dispozpozícií je Vám 12 digitálnych CityLightov na výstupiskách a nástupiskách na novej autobusovej stanici Nivy v Bratislave otvorenej nonstop. Na každom CityLight obrazovke rotuje až 10 reklamných blokov 24/7. Každý reklamný spot je zobrazený v dĺžke 1 minútu každých 10 minút.  Klient bude viditeľný denne 144 minút  súčasne na všetkých 12-tich plochách po celý mesiac . Klient si môže zakúpiť podľa potreby i viac reklamných blokov. Digitálny Kiosk

Dve samostatné plochy pri pokladniach. Kiosky sú interaktívne zariadenia, ktoré slúžia na zobrazovanie cestovných poriadkov. Keď kiosk nikto neobsluhuje, zobrazuje sa na nich nonstop reklamný obsah v slučke o celkovej dĺžke 60 sekúnd. Obsah sa zobrazuje na oboch zariadeniach súčasne. Minútový reklamný obsah je rozdelený do 3 reklamných blokov, každý s dĺžkou 20 sekúnd.
Multi Obrazovka

Rozlíšením najväčšia plocha, akú Vám vieme ponúknuť. Nachádza sa v lobby autobusovej stanice Nivy. Tvorí ju 9 prepojených obrazoviek a primárne slúži na zobrazovanie odchodov autobusov zo stanice. Reklamný obsah sa zobrazí každú minútu na 10 sekúnd a za celý deň je zobrazený po dobu 240 minút.  Obsah je možné zobrazovať jednotlivo (1 LCD/1 Výstup) alebo vcelku (9 LCD/1 Výstup). Pre využitie tejto plochy je potrebné vždy obsadiť všetkých 9 obrazoviek.
Mega LED Panel

Unikátna plocha situovaná na jedinečne viditeľnom mieste v lobby novej autobusovej stanice Nivy v Bratislave. Vzhľadom na jej účel (zobrazovanie príchodov a odchodov autobusov na stanicu) jej venuje pozornosť takmer každý cestujúci. Je jedinečná nielen svojím umiestnením, ale aj rozmermi a kvalitnou vernosťou zobrazovaných farieb. Umožňuje zobrazovať statický aj dynamický videoobsah, ktorý počas kampane exkluzívne venujeme iba jedinému partnerovi. Reklamný obsah sa strieda s informáciami o odchodoch a príchodoch autobusov a v rámci každej minúty je zobrazovaný po dobu 10 sekúnd.Ak máte záujem o sieť CityLighty, Kiosky, LED Obrazovku, alebo Mega LED Panel  napíšte nám e-mail, telefonicky nás kontaktujte, alebo použite chat. My Vám obratom zašleme aktuálnu ponuku, zabezpečíme Vám profesionálnu rezerváciu, grafické spracovanie, samotný prenájom Vašej reklamnej kampane.
Informujte sa o aktuálnej ponuke voľných reklamných plôch a vyžiadajte si Vašu kalkuláciu .


U nás budete mať všetko na kľúč a bez starostí.

Prosím nezabudnite do emailovej žiadosti o dopyt uviesť Vami požadované obdobie prenájmu a kontaktné informácie na Vás.

Reklamný priestor na autobusovej stanici Nivy prenajímame minimálne na jeden mesiac.   


Dopyt na prenájom veľkoplošnej reklamy v SR