LED & LCD obrazovky v BA

Spolu s partnermi disponujeme aktuálne 6 LED obrazovkami v Bratislave a 48 LCD obrazovkami v OC Central, ktoré si môžete prenajať pre Vašu reklamnú kampaň. . Veľkosť plôch je v rozpätí 11 – 47m2, obrazovky sú umiestnené strategicky, či už na  križovatkách alebo na najfrekventovanejších dopravných ťahoch. 

Dĺžka spotov sa pohybuje v dĺžke 5 – 20 sekúnd, na outdoor LED plochy však odporúčame spot kratší a vyššiu frekvenciu vysielania. Dĺžka vysielacej slučky je 6-minúť, čiže minimálna garantovaná frekvencia je 1x6 min. V prípade záujmu neváhajte a napíšte nám e-mail, telefonický nás kontaktujte, alebo použite chat.

Výhody reklamy na LED obrazovkách :

- Nasadenie spotu kedykoľvek (možnosti dĺžky spotu do 20´´, slučka v ktorej sa vysielajú nie je dlhšia ako 6 min., 1x6 min. je min. garantovaná frekvencia, odporúčam však spot možno kratší a síce 7 – 8 sec. a častejšie opakovanie čiže 2x6 min.  t.j. môžete promovať dva rôzne projekty v jednej vysielacej slučke napr.)

- Kampaň nemusí začať prvý deň v mesiaci, tiež nemusí trvať celý mesiac (ako pri iných či už outdoorových alebo indoorovoých nosičoch)

Možnosť výberu len konkrétnych obrazoviek

- Možnosť rôzneho spotu na každej obrazovke

Žiadne produkčné náklady (pri existujúcich podkladoch)

- Obmena spotu počas kampane 1-krát bezplatne


Informujte sa ohľadne Vašej reklamnej kampane a vyžiadajte si Vašu cenovú kalkuláciu.

Prosím nezabudnite do emailovej žiadosti o dopyt uviesť Vami požadované obdobie prenájmu, lokalitu obrazovky a kontaktné informácie na Vás.
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Dopyt na prenájom veľkoplošnej reklamy v SR